Pa lăng -Mo tơ giảm tốc: Hiệu LGM, Huyndai, KG Cranes, Sungdo, Hitachi...
Pa lăng -Mo tơ giảm tốc: Hiệu LGM, Huyndai, KG Cranes, Sungdo, Hitachi...