Pa lăng : Hiệu LGM, Huyndai, KG Cranes, Sungdo, Hitachi...
Pa lăng : Hiệu LGM, Huyndai, KG Cranes, Sungdo, Hitachi...
Chúng tôi nhập khẩu các loại thép phiếu liệu từ các nước: Úc, Mỹ...