Đòn nâng thép cuộn sức chịu tải 30 tấn.
Đòn nâng thép cuộn sức chịu tải 30 tấn.