Cổng trục dầm đôi
Cổng trục dầm đôi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN: 
• Tải trọng nâng móc chính: 1 ~ 100 tấn 
• Chiều cao nâng móc chính: 0~70 mét
• Tải trọng nâng móc phụ: 0~50 tấn
• Chiều cao nâng móc phụ: 0~50 mét
• Khẩu độ : 10 ~50 mét
• Tốc độ nâng chính: 0~25 mét/phút
• Tốc độ nâng phụ: 0~20 mét/phút
• Tốc độ di chuyển cổng trục : 0~25 mét/phút