Cầu trục dầm đôi 20 tấn- tải trọng lớn.
Cầu trục dầm đôi 20 tấn- tải trọng lớn.