Cầu trục dầm đôi 15/3 tấn
Cầu trục dầm đôi 15/3 tấn

Thông số kỹ thuật :

Tải trọng : 15/3 tấn

Khẩu độ ( Lk) : 24 mét

Chiều cao nâng : 10.5 mét